Asociace vodní turistiky a sportu z.s.
 
 

Zastupujeme 54 693 vodáků v rámci svazů, firem i jednotlivců

 
 • oddíl: 1
  KONDOR, skupina ŠÁN
 • svaz: 5
  Asociace turistických oddílů ČR, Český svaz kanoistů, Junák - český skaut, Kapitanát vodních skautů, z. s., Klub českých turistů, Svaz Vodáků České republiky, z.s.
 • firma nebo právnická osoba: 17
  ARDYT Morava s.r.o., ASK - vap, s.r.o., Bisport s.r.o., CVOK s.r.o., Dronte s.r.o., GUMOTEX coating s.r.o., HG sport s.r.o., HIKOSPORT s.r.o., Ing. Dušan Jakubec, Inge-Outdoor, Lodní servis Strakonice, s.r.o., Půjčovna lodí Samba s.r.o., Sundisk, Švelch, s.r.o., TYDRA, Vodácká škola záchrany, Vodácké centrum Znojmo s.r.o.
 • osoba starší 18 let: 9
 

Zakládající členové

 
Vodácká škola záchrany Český svaz kanoistů A-TOM CVoČR Klub českých turistů Bisport Půjčovna lodí Samba Půjčovna lodí Jakubec Půjčovna lodí Dronte Půjčovna lodí Otava tour Cestovní kancelář CVOK Gumotex HG Sport Půjčovna ASK Půjčovna lodí Dyje, Centrum Vodárna Půjčovna lodí Tydra
 
 

Aktuálně

 
07.08.2020 Na Ohři u Dubiny chtějí postavit místo rozvaleného jezu nový klapkový jez vysokým 2 m s nebezpečným vývarem a se vzdutím 750 m. Takový druhý Radošov. Sice zde bude vodácká propust, ale zakončení propustě má opět směřovat do břehu. V rámci vodoprávního řízení jsme vznesli připomínky požadující změnu nebezpečného jezu, na zkrácení vzdutí a na přeprojektování propustě.
 •  
 •  
 •  
06.07.2020 Ukradené lano na nebezpečném jezu v Ústí nad Orlicí znemožnilo záchranu muže, který se v jezu topil. Spolupracujeme s Policií ČR. Zároveň jsme na tuto problematiku ničení záchranný pomůcek upozornili média, která v hlavních vysílacích časech odvysílala reportáže z naší předváděčky: TV Nova, Prima News od 21 minuty, CT 1.
 •  
 •  
 •  
02.07.2020 Začínají prázdniny a na vodu bude se vydávat i hodně začátečníků. Dodržujte vodácké desatero, aby vaše plavba byla bezpečná.
 •  
 •  
 •  
29.06.2020 Požádejte svého poslance, aby hlasoval pro naše vodácké pozměňovací návrhy v rámci novely vodního zákona. Času není mnoho, schvalovat se může už příští týden!
 •  
 •  
 •  
23.06.2020 MZ aktualizovalo podmínky pro konání putovních táborů na základě doporučení AVTS. Jejich konání je tak i letos možné.
 •  
 •  
 •  
15.06.2020 Puťáky budou! Podařilo se zajistit schválení hlavní hygieničkou a ministerstvem zdravotnictví. Text je k dispozici na avts.cz.
 •  
 •  
 •  
27.05.2020 Na základě změny současných opatření ohledně zamezení šíření koronaviru jsme aktualizovali podmínky pro splouvání řek.
 •  
 •  
 •  
23.04.2020 Pan poslanec Janda na svém blogu uveřejnil záměr načíst pozměňovací návrhy naší asociace v rámci chystané novely vodního zákona.
 •  
 •  
 •  
18.03.2020 Do novely vodního zákona, která se právě chystá, se opět budeme pokoušet dostat své pozměňovací návrhy, jako tomu bylo v roce 2018. Načte je znovu ODS.
 •  
 •  
 •  
18.02.2020 Na Moravě u Bohdíkova se buduje MVE u existujícího jezu. Jelikož levá strana neumožňuje rozumný výstup ani nástup a na pravé straně bude MVE s náhonem, obávali jsme se o možnost bezpečného přenášení. Dle vydaného povolení bude místo pro nástup a výstup zpevněno balvany pro snazší nastupování a vystupování z lodí, přenášení lodí bude podél vnějšího plotu u MVE, výstupní místo v nadjezí bude osazeno orientační cedulí s nápisem "přenášení lodí vpravo".
 •  
 •  
 •  
14.02.2020 Členskou schůzí byla schválena Výroční zpráva za rok 2019. Podívejte se, co se podařilo v podstatě za půl roku naší činnosti.
 •  
 •  
 •  
29.01.2020 Zúčastnili jsme se správního řízení na výstavbu MVE na Tiché Orlici. Naše závěry o neefektivitě a velmi malém přínosu pro veřejnost byly úřadem akceptovány a výjimka pro stavbu nebyla udělena. Více na raft.cz.
 •  
 •  
 •  
Firma, která uhradí nejvyšší částku členského příspěvku, bude mít logo na hlavní stránce.
 •  
 •  
 •  
Dne 3.4. 2019 byla ustavující schůzí několika vodáckých firem a svazů založena tato asociace. Následně byla odeslána žádost o registraci na rejstříkový soud, aby byl spolek zapsán. Soud spolek zapsal dne 30.5.2019.
 •  
 •  
 •  
Asociace vodní turistiky a sportu
 

Cíle spolku

 

Vodní turistika patří v naší zemi k historicky velmi populárním sportům a turistickým aktivitám. Jsme také unikátní zemí, ve které splouvá řeky snad nejvíce obyvatel v poměru k celkovému počtu. Údaje 670 000 vodáků, kteří si splují ročně některou z našich krásných řek, jsou již překonané a blížíme se k hodnotám okolo 800 000. Zachovat vodní turistiku je proto prioritou pro každého, kdo byl alespoň jednou na vodě. Po mnoho let jsme neměli možnost se vyjadřovat ke stavbám na řekách v rámci vodoprávních řízení a něco změnit ve prospěch statisíců lidí. Přednost měla a má "zelené energie", která ale není tak úplně zelená, jak je nám předkládáno. Nemohli jsme ani požádat o úpravu stavby ani jí zabránit, i když se jednalo o vodácky navštěvovaný úsek. Prostě tady postavíme jez, oplotíme ho, a vy si běžte splouvat řeku někam jinam. To, že jste přijeli po veřejné cestě nikoho nezajímá, přenášejte si jez kde chcete. Nemáte kde vystoupit, kde přenést, natož kde jez splout? Snadné překonání jezu není podmínkou u vodoprávního řízení, vodáci nikoho nezajímají. Respektive nezajímali.

Cílem Asociace je ochránit vodácké zájmy na úrovni jak legislativní, tak i v rámci místních vodoprávních řízení. Nebude to jednoduché. Bude nutné změnit některé zákony, ty již existující naopak vymáhat a hlavně se snažit přizpůsobovat řeky vodní turistice, abychom za pár let měli kde jezdit.

Podpořte naše úsilí a vstupte do Asociace. Připojte se do společenství významných firem, vodáckých svazů i běžných vodáků, kteří mají řeky rádi.

Před vznikem Asociace jsme již vodácké zájmy prosazovali a budeme v nich i dále pokračovat – pozměňovací návrh k vodnímu zákonu, který jen těsně neprošel, připomínky k nařízení o výpočtu minimálního zůstatkového průtoku, podání podnětu k ombudsmance, projekty suchých i nebezpečných jezů, kdy statisticky došlo k výraznému snížení počtu utonutí a mnoho dalších aktivit.

Asociace vodní turistiky a sportu
 

Každý vodák je pro nás důležitý, staň se členem asociace

 
 
 

Proč být členem

 
 • Vodáci musí držet pohromadě, jednotlivec nic nezmůže.
 • Není ti lhostejná situace na našich řekách.
 • Bojíš se, že za pár let nebudeš mít kam jet?
 • Buď členem silného spolku, kde jsou zastoupeny jak samotní vodáci, tak i vodácké firmy a vodácké svazy. Vytvořme jeden spolek pro všechny vodáky, který potáhne za jeden provaz.
 • Jako člen spolku získáš v budoucnu výhody u členských firem.
 • Můžeš podávat připomínky, upozorňovat na problémy na řekách a vznášet dotazy orgánům spolku.
 • Můžeš volit a být volen do řídících a kontrolních orgánů spolku.

Asociace vodní turistiky a sportu
 

Podpořte nás umístěním loga na Vaše stránky

 
Asociace vodní turistiky a sportu

Tento kód prosím zkopírujte a vložte do svých stránek:

<a href="https://www.avts.cz" title="Asociace vodní turistiky a sportu" target="_TOP"><img src="https://avts.cz/gif/logo_avts.png" alt="Asociace vodní turistiky a sportu" title="Asociace vodní turistiky a sportu" /></a>