Asociace vodní turistiky a sportu z.s.
 
 

Zastupujeme 54 696 vodáků v rámci svazů, firem i jednotlivců

 
 • oddíl: 1
  KONDOR, skupina ŠÁN
 • svaz: 5
  Asociace turistických oddílů ČR, Český svaz kanoistů, Junák - český skaut, Kapitanát vodních skautů, z. s., Klub českých turistů, Svaz Vodáků České republiky, z.s.
 • firma nebo právnická osoba: 21
  AHOOOJ.cz, ARDYT Morava s.r.o., ASK - vap, s.r.o., Bisport s.r.o., CVOK s.r.o., Dronte s.r.o., GUMOTEX coating s.r.o., HG sport s.r.o., HIKOSPORT s.r.o., IN LIFE Morava s.r.o., Ing. Dušan Jakubec, Inge-Outdoor, Lodní servis Strakonice, s.r.o., Pádler - vodácký magazín, Povoda s.r.o., Půjčovna lodí Samba s.r.o., Sundisk, Švelch, s.r.o., TYDRA, Vodácká škola záchrany, Vodácké centrum Znojmo s.r.o.
 • osoba starší 18 let: 8
 

Zakládající členové

 
Vodácká škola záchrany Český svaz kanoistů A-TOM CVoČR Klub českých turistů Bisport Půjčovna lodí Samba Půjčovna lodí Jakubec Půjčovna lodí Dronte Půjčovna lodí Otava tour Cestovní kancelář CVOK Gumotex HG Sport Půjčovna ASK Půjčovna lodí Dyje, Centrum Vodárna Půjčovna lodí Tydra
 
 

Aktuálně

 
23.02.2021 Včera byly na Ministerstvo kultury odeslány veškeré podklady pro zápis do národního seznamu nemateriálních statků tradiční a lidové kultury.
 •  
 •  
 •  
08.01.2021 Od 1.2.2021 vstoupí v platnost novela vodní zákona, ve kterých je uvedena podpora rekreační plavbě v §15 a § 36. Konečně budeme mít oporu v zákoně.
 •  
 •  
 •  
30.12.2020 Na Ohři v okolí KV nám chtějí stavět samé nové MVE. Kromě Dubiny je v plánu stavba na rozvaleném jezu Královské Poříčí a zcela nový jez má vzniknout u Vojkovic. AVTS na všech aktivně pracuje, a pokud vůbec vzniknou, budou s vodáckými propustmi.
 •  
 •  
 •  
01.12.2020 Schváleno. Vodní zákon jde k prezidentovi na podpis, a pak už jen počkat na platnost novely. Nikdo už nemůže naše pozměňovací návrhy upravit nebo vymazat, máme oporu v zákoně.
 •  
 •  
 •  
13.11.2020 Senát novelu vodní zákona nezamítl, ale vrátil zpět do PS s pozměňovacími návrhy. Důležité je, že vodácké změny nikdo nerozporoval, a proto se jen oddálí přijetí novely novým hlasováním v PS.
 •  
 •  
 •  
30.10.2020 Jsme přihlášeni do několika vodoprávních řízení, které se snažíme korigovat ve prospěch vodáků. Jez Dubina je ale zcela něco výjimečného - 4 m vysoká obluda s nebezpečným vývarem, kdy se má pro zvýšení výšky odbagrovat 310 m řeky pod jezem do hloubky až 1,5m. K tomuto tématu jsme vydali tiskovou zprávu a připravujeme další podrobnosti.
 •  
 •  
 •  
09.09.2020 Podařilo se, díky zásahu Povodí Vltavy, docílit po 1,5 měsíci upozorňování vodoprávního úřadu otevření sportovní propustě na jezu Černošice (Berounka). Majitel se hájí tím, že na požádání každému umožnil vyndat hrazení a propust splout. Tento postup jsme ale nepřijali za vhodný, a tak dojde k úpravě manipulačního řádu, kde bude sezónní provoz propustě se stálým otevřením.
 •  
 •  
 •  
07.08.2020 Na Ohři u Dubiny chtějí postavit místo rozvaleného jezu nový klapkový jez vysokým 2 m s nebezpečným vývarem a se vzdutím 750 m. Takový druhý Radošov. Sice zde bude vodácká propust, ale zakončení propustě má opět směřovat do břehu. V rámci vodoprávního řízení jsme vznesli připomínky požadující změnu nebezpečného jezu, na zkrácení vzdutí a na přeprojektování propustě.
 •  
 •  
 •  
Firma, která uhradí nejvyšší částku členského příspěvku, bude mít logo na hlavní stránce.
 •  
 •  
 •  
Dne 3.4. 2019 byla ustavující schůzí několika vodáckých firem a svazů založena tato asociace. Následně byla odeslána žádost o registraci na rejstříkový soud, aby byl spolek zapsán. Soud spolek zapsal dne 30.5.2019.
 •  
 •  
 •  
Asociace vodní turistiky a sportu
 

Cíle spolku

 

Vodní turistika patří v naší zemi k historicky velmi populárním sportům a turistickým aktivitám. Jsme také unikátní zemí, ve které splouvá řeky snad nejvíce obyvatel v poměru k celkovému počtu. Údaje 670 000 vodáků, kteří si splují ročně některou z našich krásných řek, jsou již překonané a blížíme se k hodnotám okolo 800 000. Zachovat vodní turistiku je proto prioritou pro každého, kdo byl alespoň jednou na vodě. Po mnoho let jsme neměli možnost se vyjadřovat ke stavbám na řekách v rámci vodoprávních řízení a něco změnit ve prospěch statisíců lidí. Přednost měla a má "zelené energie", která ale není tak úplně zelená, jak je nám předkládáno. Nemohli jsme ani požádat o úpravu stavby ani jí zabránit, i když se jednalo o vodácky navštěvovaný úsek. Prostě tady postavíme jez, oplotíme ho, a vy si běžte splouvat řeku někam jinam. To, že jste přijeli po veřejné cestě nikoho nezajímá, přenášejte si jez kde chcete. Nemáte kde vystoupit, kde přenést, natož kde jez splout? Snadné překonání jezu není podmínkou u vodoprávního řízení, vodáci nikoho nezajímají. Respektive nezajímali.

Cílem Asociace je ochránit vodácké zájmy na úrovni jak legislativní, tak i v rámci místních vodoprávních řízení. Nebude to jednoduché. Bude nutné změnit některé zákony, ty již existující naopak vymáhat a hlavně se snažit přizpůsobovat řeky vodní turistice, abychom za pár let měli kde jezdit.

Podpořte naše úsilí a vstupte do Asociace. Připojte se do společenství významných firem, vodáckých svazů i běžných vodáků, kteří mají řeky rádi.

Před vznikem Asociace jsme již vodácké zájmy prosazovali a budeme v nich i dále pokračovat – pozměňovací návrh k vodnímu zákonu, který jen těsně neprošel, připomínky k nařízení o výpočtu minimálního zůstatkového průtoku, podání podnětu k ombudsmance, projekty suchých i nebezpečných jezů, kdy statisticky došlo k výraznému snížení počtu utonutí a mnoho dalších aktivit.

Asociace vodní turistiky a sportu
 

Každý vodák je pro nás důležitý, staň se členem asociace

 
 
 

Proč být členem

 
 • Vodáci musí držet pohromadě, jednotlivec nic nezmůže.
 • Není ti lhostejná situace na našich řekách.
 • Bojíš se, že za pár let nebudeš mít kam jet?
 • Buď členem silného spolku, kde jsou zastoupeny jak samotní vodáci, tak i vodácké firmy a vodácké svazy. Vytvořme jeden spolek pro všechny vodáky, který potáhne za jeden provaz.
 • Jako člen spolku získáš v budoucnu výhody u členských firem.
 • Můžeš podávat připomínky, upozorňovat na problémy na řekách a vznášet dotazy orgánům spolku.
 • Můžeš volit a být volen do řídících a kontrolních orgánů spolku.

Asociace vodní turistiky a sportu
 

Podpořte nás umístěním loga na Vaše stránky

 
Asociace vodní turistiky a sportu

Tento kód prosím zkopírujte a vložte do svých stránek:

<a href="https://www.avts.cz" title="Asociace vodní turistiky a sportu" target="_TOP"><img src="https://avts.cz/gif/logo_avts.png" alt="Asociace vodní turistiky a sportu" title="Asociace vodní turistiky a sportu" /></a>