Asociace vodní turistiky a sportu z.s.
 
 

Podmínky pro splutí Bílého Labe

 

Bílé Labe je horských tokem v Krkonoších, který protéká národním parkem. Jedná se o velmi náročný úsek s obtížností WW V plný slajdů, peřejí, několika vodopádů a dvou jezů. Jeho splutí je díky parku omezováno a to v současné době dle níže uvedených podmínek. Pokud by docházelo k jejich porušování, nebyla by výjimka pro členy AVTS dále prodlužována. Chovejme se proto dle pokynů, aby mohla být výjimka rozšířena i na nečleny asociace. Důrazně upozorňujeme, že lodě je nutné vynést na začátek pěšky, vjezd autům je zde zakázán.

Podmínky plavby

  1. Splouvání Bílého Labe je povoleno pouze členům AVTS včetně členů svazů, které AVTS zastupuje. Není nutné tak být přímo členem, stačí být členem svazu, který je v asociaci.
  2. Vyplnit níže uvedený registrační formulář.
  3. Nejvyšší nástupní místo splouvaného úseku je u Boudy u Bílého Labe.
  4. Minimum pro splutí je 10 m3/s na vodočtu ve Špindlerově Mlýně - více na raft.cz
  5. Vodáci budou lodě na nástupní místo dopravovat pouze pěšky.
  6. Splouvání je povoleno pouze za denního světla.
  7. Ke splouvání jsou povolena pouze plastová uzavřená plavidla typu kajak nebo kánoe (singl i debl). Jiná plavidla nejsou povolena.
  8. Nutnost seznámení a dodržování návštěvního řádu Krkonošského národního parku.
 

Registrační formulář

 
Identifikace splutí:
Datum splutí:    
Počet vodáků na plastovém uzavřeném kajaku nebo singlu:    
Jméno, název firmy, oddílu nebo svazu, jehož jsou vodáci členy v AVTS:  

Zodpovědná osoba:
Jméno:  
Příjmení:  
Telefon:    
Email:   

Návštěvní řád KRNAPu:
Potvrzuji seznámení s návštěvním řádem Krkonošského národního parku a podmínek plavby:  
 
Odesláním formuláře se zajistí dle podmínek výjimky informování Správy KRNAP, že bude tok splouván.