Asociace vodní turistiky a sportu z.s.
 
 

Zastupujeme 54 710 vodáků v rámci svazů, firem i jednotlivců

 
 • oddíl: 3
  Kajak klub Brandýs nad Labem, z.s., KONDOR, skupina ŠÁN, Vodáci Prachatice, z. s.
 • svaz: 5
  Asociace turistických oddílů ČR, Český svaz kanoistů, Junák - český skaut, Kapitanát vodních skautů, z. s., Klub českých turistů, Svaz Vodáků České republiky, z.s.
 • firma nebo právnická osoba: 27
  AHOOOJ.cz, ARDYT Morava s.r.o., ASK - vap, s.r.o., Bisport s.r.o., CVOK s.r.o., DRONTE JIH s.r.o., Dronte s.r.o., GUMOTEX coating s.r.o., HG sport s.r.o., HIKOSPORT s.r.o., IN LIFE Morava s.r.o., Ing. Dušan Jakubec, Inge-Outdoor, Jan Bašta, Lodní servis Strakonice, s.r.o., Pádler - vodácký magazín, PEŘEJ tours s.r.o., Povoda s.r.o., Půjčovna lodí JOKOTA, Půjčovna lodí Samba s.r.o., Sport Motion s.r.o., Sundisk, Švelch, s.r.o., TYDRA, Vodácká škola záchrany, Vodácké centrum Znojmo s.r.o., Water Element, s.r.o.
 • osoba starší 18 let: 14
 
 

Půjčením lodě u těchto půjčoven přispějete 10 Kč na provoz AVTS

 
Vodácká škola záchrany Bisport
 

Zakládající členové

 
Vodácká škola záchrany Český svaz kanoistů A-TOM CVoČR Klub českých turistů Bisport Půjčovna lodí Samba Půjčovna lodí Jakubec Půjčovna lodí Dronte Půjčovna lodí Otava tour Cestovní kancelář CVOK Gumotex HG Sport Půjčovna ASK Půjčovna lodí Dyje, Centrum Vodárna Půjčovna lodí Tydra
 
 

Aktuálně

 
Nejnovější zprávy sledujte na našem facebooku.
 •  
 •  
 •  
06.09.2022 KRNAP na základě naší žádosti povolil výjimku z návštěvního řádu národního parku a umožní splouvat Bílé Labe členům AVTS v příštím roce. Je zde ale několik podmínek, budeme o nich informovat později.
 •  
 •  
 •  
30.06.2022 Povodí Moravy požádalo vodoprávní úřad o zrušení nebezpečného stupně Cacovice II. Místo něho má vzniknout balvanitý skluz, který bude možné projet na lodi. Jeden z obávaných stupňů tak bude v nejbližších letech minulostí.
 •  
 •  
 •  
24.05.2022 Připomínkovali jsme projekt na vybudování propusti jezu Mrskoš. Tento nebezpečný jez má velmi obtížné přenášení po úzkém chodníku. Je v plánu zde postavit rybí přechod s vodáckou propustí, ale ta byla nevhodně naprojektována. Proud z propusti mířil opět do břehu, což je častý problém nových šlajsen. I přes značné prostorové omezení se podařilo najít kompromis a vyřešit i další úpravy ve prospěch vodáků.
 •  
 •  
 •  
18.05.2022 Na Svitavě v Brně se chystá přestavba několika jezů. V plánu je klapka na jezu v Maloměřicích a na jezu Edler, dále zrušení nebezpečného jezu Cacovice II. Místo něho má být balvanitý skluz. Ve všech případech jsme dali podmínku na proplutí.
 •  
 •  
 •  
12.05.2022 Na Primě odvysílali reportáž ze smrtelné nehody na horním Labi. AVTS k tomu dávala vyjádření s doporučením na vhodné vodácké vybavení.
 •  
 •  
 •  
11.04.2022 AVTS se snaží nejen působit v rámci různých řízení, ale též chce zlepšovat podmínky na řekách pro vodáky z vlastní iniciativy. Jednou z aktivit je nápad na přebudování nebezpečného stupně Svaté Pole na Otavě.
 •  
 •  
 •  
11.04.2022 U územního řízení na řece Svitavě v Brně, kde jsme požadovali vybudovat skluz a rampu pro přenesení, což stavební úřad zadal investorovi k doplnění, došlo k jeho zastavení. Investor nedodal v požadovaný termín doplněnou dokumentaci, proto úřad další projednání ukončil.
 •  
 •  
 •  
29.03.2022 Povodí Ohře vyslyšelo naše prosby a bude požadovat úpravu projektu k Dubině tak, aby byl zajištěn přístup k propusti po nízké rampě. Investor se rozhodl propust v délce 46 m oplotit, což by znamenalo vážné ohrožení bezpečnosti - vždy je nutné vidět, kam loď jede. Naše námitky investor odmítl. Máme si prý propust, jestli v ní něco není vzpříčeno, prohlédnout ze schodů nad a pod propustí.
 •  
 •  
 •  
15.03.2022 K Půjčovně Metuji se přidala další půjčovna Bisport - půjčovna lodí, koloběžek, hostel, bistro, která odvede z každé půjčené lodě 10 Kč ve prospěch AVTS. Vodáci tímto způsobem přispějí na provoz asociace, aniž by museli aktivně darovat finance. Budeme rádi, pokud využijete služeb těchto půjčoven a tím pomůžete ochránit naše řeky.
 •  
 •  
 •  
Firma, která uhradí nejvyšší částku členského příspěvku, bude mít logo na hlavní stránce.
 •  
 •  
 •  
Dne 3.4. 2019 byla ustavující schůzí několika vodáckých firem a svazů založena tato asociace. Následně byla odeslána žádost o registraci na rejstříkový soud, aby byl spolek zapsán. Soud spolek zapsal dne 30.5.2019.
 •  
 •  
 •  
Asociace vodní turistiky a sportu
 

Cíle spolku

 

Vodní turistika patří v naší zemi k historicky velmi populárním sportům a turistickým aktivitám. Jsme také unikátní zemí, ve které splouvá řeky snad nejvíce obyvatel v poměru k celkovému počtu. Údaje 670 000 vodáků, kteří si splují ročně některou z našich krásných řek, jsou již překonané a blížíme se k hodnotám okolo 800 000. Zachovat vodní turistiku je proto prioritou pro každého, kdo byl alespoň jednou na vodě. Po mnoho let jsme neměli možnost se vyjadřovat ke stavbám na řekách v rámci vodoprávních řízení a něco změnit ve prospěch statisíců lidí. Přednost měla a má "zelené energie", která ale není tak úplně zelená, jak je nám předkládáno. Nemohli jsme ani požádat o úpravu stavby ani jí zabránit, i když se jednalo o vodácky navštěvovaný úsek. Prostě tady postavíme jez, oplotíme ho, a vy si běžte splouvat řeku někam jinam. To, že jste přijeli po veřejné cestě nikoho nezajímá, přenášejte si jez kde chcete. Nemáte kde vystoupit, kde přenést, natož kde jez splout? Snadné překonání jezu není podmínkou u vodoprávního řízení, vodáci nikoho nezajímají. Respektive nezajímali.

Cílem Asociace je ochránit vodácké zájmy na úrovni jak legislativní, tak i v rámci místních vodoprávních řízení. Nebude to jednoduché. Bude nutné změnit některé zákony, ty již existující naopak vymáhat a hlavně se snažit přizpůsobovat řeky vodní turistice, abychom za pár let měli kde jezdit.

Podpořte naše úsilí a vstupte do Asociace. Připojte se do společenství významných firem, vodáckých svazů i běžných vodáků, kteří mají řeky rádi.

Před vznikem Asociace jsme již vodácké zájmy prosazovali a budeme v nich i dále pokračovat – pozměňovací návrh k vodnímu zákonu, který jen těsně neprošel, připomínky k nařízení o výpočtu minimálního zůstatkového průtoku, podání podnětu k ombudsmance, projekty suchých i nebezpečných jezů, kdy statisticky došlo k výraznému snížení počtu utonutí a mnoho dalších aktivit.

Asociace vodní turistiky a sportu
 

Každý vodák je pro nás důležitý, staň se členem asociace

 
 
 

Podpořte nás darem

 
AVTS aktivně vstupuje do vodoprávních i jiných řízení, což vyžaduje značnou odbornost, čas, znalosti zákonů, projektové dokumentace atd. Často se setkáváme se záměrným zkreslováním či zatajováním skutečností, které musíme odhalit detailním prostudování velkého množství materiálu. S tím souvisí i různé právní rozbory, poradenství s odborníky, průzkumy dotčených míst a mnohé další úkony. Ale nejsou to jen řízení. Snažíme se standardizovat parametry pro bezpečné vodácké propustě, vytvoření jednotné rybo-vodácké propusti a mnoho dalšího. Podařilo se nám změnit vodní zákon i zapsat vodáctví na krajské seznamy kulturního dědictví. Pomozte nám budovat asociaci, která bude schopna čelit tlakům developerů a zachová naše řeky budoucím generacím. AVTS splňuje dle zákona podmínky pro darování.
Od základu daně mohou fyzické osoby (včetně zaměstnanců) odečíst hodnotu darů, pokud úhrnná hodnota darů ve zdaňovacím období (kalendářní rok) přesáhne 2 % ze základu daně anebo činí alespoň 1000 Kč a 2000 Kč u právnických osob.

Jak může darovat?
 • Nejlépe kontaktováním AVTS a zasláním financí na náš účet.
 • Využitím služeb půjčoven lodí (Bisport, Půjčovna Metuje), které z každé půjčené lodě odvádí 10 Kč ve prospěch AVTS.
 • Prostřednictvím portálu darujme.cz.
 

Podpořte nás členstvím

 
 • Vodáci musí držet pohromadě, jednotlivec nic nezmůže.
 • Není ti lhostejná situace na našich řekách.
 • Bojíš se, že za pár let nebudeš mít kam jet?
 • Buď členem silného spolku, kde jsou zastoupeny jak samotní vodáci, tak i vodácké firmy a vodácké svazy. Vytvořme jeden spolek pro všechny vodáky, který potáhne za jeden provaz.
 • Jako člen spolku získáš v budoucnu výhody u členských firem.
 • Můžeš podávat připomínky, upozorňovat na problémy na řekách a vznášet dotazy orgánům spolku.
 • Můžeš volit a být volen do řídících a kontrolních orgánů spolku.

Asociace vodní turistiky a sportu
 

Podpořte nás umístěním loga na Vaše stránky

 
Asociace vodní turistiky a sportu

Tento kód prosím zkopírujte a vložte do svých stránek:

<a href="https://www.avts.cz" title="Asociace vodní turistiky a sportu" target="_TOP"><img src="https://avts.cz/gif/logo_avts.png" alt="Asociace vodní turistiky a sportu" title="Asociace vodní turistiky a sportu" /></a>