Asociace vodní turistiky a sportu z.s.
 
 

Zastupujeme 54 704 vodáků v rámci svazů, firem i jednotlivců

 
 • oddíl: 1
  KONDOR, skupina ŠÁN
 • svaz: 5
  Asociace turistických oddílů ČR, Český svaz kanoistů, Junák - český skaut, Kapitanát vodních skautů, z. s., Klub českých turistů, Svaz Vodáků České republiky, z.s.
 • firma nebo právnická osoba: 25
  AHOOOJ.cz, ARDYT Morava s.r.o., ASK - vap, s.r.o., Bisport s.r.o., CVOK s.r.o., DRONTE JIH s.r.o., Dronte s.r.o., GUMOTEX coating s.r.o., HG sport s.r.o., HIKOSPORT s.r.o., IN LIFE Morava s.r.o., Ing. Dušan Jakubec, Inge-Outdoor, Jan Bašta, Lodní servis Strakonice, s.r.o., Pádler - vodácký magazín, PEŘEJ tours s.r.o., Povoda s.r.o., Půjčovna lodí Samba s.r.o., Sport Motion s.r.o., Sundisk, Švelch, s.r.o., TYDRA, Vodácká škola záchrany, Vodácké centrum Znojmo s.r.o.
 • osoba starší 18 let: 12
 

Zakládající členové

 
Vodácká škola záchrany Český svaz kanoistů A-TOM CVoČR Klub českých turistů Bisport Půjčovna lodí Samba Půjčovna lodí Jakubec Půjčovna lodí Dronte Půjčovna lodí Otava tour Cestovní kancelář CVOK Gumotex HG Sport Půjčovna ASK Půjčovna lodí Dyje, Centrum Vodárna Půjčovna lodí Tydra
 
 

Aktuálně

 
Nejnovější zprávy sledujte na našem facebooku.
 •  
 •  
 •  
07.04.2021 Podali jsme odvolání k jezu v Heřmanicích na Labi, který je změnou hradící konstrukce už zcela neprostupný. Dále jsme napadli rok staré rozhodnutí a požádali o předběžné opatření s cílem snížit výšku hrazení na původní stav.
 •  
 •  
 •  
07.04.2021 Podali jsme námitky k manipulačnímu řádu na jezu Žampach, kde mimo jiné požadujeme, aby se jalová voda vracela ihned pod jezem a nevytékala před MVE po 800 m suché řeky.
 •  
 •  
 •  
25.03.2021 Na řece Moravě se chystá několik omezení. Bude se opravovat most u Lesnice a také jez Nové Mlýny u Litovle. AVTS se stala účastníkem řízení a např. pro most Lesnice si vyjednala podmínku, že stavitel musí zřídit výstupní místo před mostem a umožnit přenášení po břehu.
 •  
 •  
 •  
17.03.2021 Ministerstvo životního prostředí na základě odvolání AVTS zrušilo kladné rozhodnutí Pardubického kraje ze zákazů rušit zvláště chráněné živočichy, poškozovat a ničit jejich biotopy ke stavbě MVE Bezpráví III na Tiché Orlici. Bez naší aktivity by se MVE již mohla realizovat.
 •  
 •  
 •  
02.03.2021 Královehradecký kraj schválil naši nominaci na zápis do krajského seznamu nemateriálních statků. Už je to druhý kraj, u kterého jsme uspěli.
 •  
 •  
 •  
23.02.2021 Včera byly na Ministerstvo kultury odeslány veškeré podklady pro zápis do národního seznamu nemateriálních statků tradiční a lidové kultury.
 •  
 •  
 •  
08.01.2021 Od 1.2.2021 vstoupí v platnost novela vodní zákona, ve kterých je uvedena podpora rekreační plavbě v §15 a § 36. Konečně budeme mít oporu v zákoně.
 •  
 •  
 •  
30.12.2020 Na Ohři v okolí KV nám chtějí stavět samé nové MVE. Kromě Dubiny je v plánu stavba na rozvaleném jezu Královské Poříčí a zcela nový jez má vzniknout u Vojkovic. AVTS na všech aktivně pracuje, a pokud vůbec vzniknou, budou s vodáckými propustmi.
 •  
 •  
 •  
01.12.2020 Schváleno. Vodní zákon jde k prezidentovi na podpis, a pak už jen počkat na platnost novely. Nikdo už nemůže naše pozměňovací návrhy upravit nebo vymazat, máme oporu v zákoně.
 •  
 •  
 •  
Firma, která uhradí nejvyšší částku členského příspěvku, bude mít logo na hlavní stránce.
 •  
 •  
 •  
Dne 3.4. 2019 byla ustavující schůzí několika vodáckých firem a svazů založena tato asociace. Následně byla odeslána žádost o registraci na rejstříkový soud, aby byl spolek zapsán. Soud spolek zapsal dne 30.5.2019.
 •  
 •  
 •  
Asociace vodní turistiky a sportu
 

Cíle spolku

 

Vodní turistika patří v naší zemi k historicky velmi populárním sportům a turistickým aktivitám. Jsme také unikátní zemí, ve které splouvá řeky snad nejvíce obyvatel v poměru k celkovému počtu. Údaje 670 000 vodáků, kteří si splují ročně některou z našich krásných řek, jsou již překonané a blížíme se k hodnotám okolo 800 000. Zachovat vodní turistiku je proto prioritou pro každého, kdo byl alespoň jednou na vodě. Po mnoho let jsme neměli možnost se vyjadřovat ke stavbám na řekách v rámci vodoprávních řízení a něco změnit ve prospěch statisíců lidí. Přednost měla a má "zelené energie", která ale není tak úplně zelená, jak je nám předkládáno. Nemohli jsme ani požádat o úpravu stavby ani jí zabránit, i když se jednalo o vodácky navštěvovaný úsek. Prostě tady postavíme jez, oplotíme ho, a vy si běžte splouvat řeku někam jinam. To, že jste přijeli po veřejné cestě nikoho nezajímá, přenášejte si jez kde chcete. Nemáte kde vystoupit, kde přenést, natož kde jez splout? Snadné překonání jezu není podmínkou u vodoprávního řízení, vodáci nikoho nezajímají. Respektive nezajímali.

Cílem Asociace je ochránit vodácké zájmy na úrovni jak legislativní, tak i v rámci místních vodoprávních řízení. Nebude to jednoduché. Bude nutné změnit některé zákony, ty již existující naopak vymáhat a hlavně se snažit přizpůsobovat řeky vodní turistice, abychom za pár let měli kde jezdit.

Podpořte naše úsilí a vstupte do Asociace. Připojte se do společenství významných firem, vodáckých svazů i běžných vodáků, kteří mají řeky rádi.

Před vznikem Asociace jsme již vodácké zájmy prosazovali a budeme v nich i dále pokračovat – pozměňovací návrh k vodnímu zákonu, který jen těsně neprošel, připomínky k nařízení o výpočtu minimálního zůstatkového průtoku, podání podnětu k ombudsmance, projekty suchých i nebezpečných jezů, kdy statisticky došlo k výraznému snížení počtu utonutí a mnoho dalších aktivit.

Asociace vodní turistiky a sportu
 

Každý vodák je pro nás důležitý, staň se členem asociace

 
 
 

Podpořte nás darem

 
AVTS aktivně vstupuje do vodoprávních i jiných řízení, což vyžaduje značnou odbornost, čas, znalosti zákonů, projektové dokumentace atd. Často se setkáváme se záměrným zkreslováním či zatajováním skutečností, které musíme odhalit detailním prostudování velkého množství materiálu. S tím souvisí i různé právní rozbory, poradenství s odborníky, průzkumy dotčených míst a mnohé další úkony. Ale nejsou to jen řízení. Snažíme se standardizovat parametry pro bezpečné vodácké propustě jako závazného dokumentu pro projektanty, vytvoření jednotné rybo-vodácké propusti a mnoho dalšího. Podařilo se nám změnit vodní zákon i zapsat vodáctví na krajské seznamy kulturního dědictví. Pomozte nám budovat asociaci, která bude schopna čelit tlakům developerů a zachová naše řeky budoucím generacím. AVTS splňuje dle zákona podmínky pro darování, a tak část daně nemusíte odvádět státu, ale využijí se k podpoře aktivit spojených s prosazováním vodáckých zájmů na řekách. Částkou si snížíte základ daně, ze které se pak vypočítává samotná daň.
Od základu daně mohou fyzické osoby (včetně zaměstnanců) odečíst hodnotu darů, pokud úhrnná hodnota darů ve zdaňovacím období (kalendářní rok) přesáhne 2 % ze základu daně anebo činí alespoň 1000 Kč a 2000 Kč u právnických osob. V úhrnu lze odečíst pro rok 2021 nejvýše 30 % ze základu daně, od roku 2022 pouze 15 % ze základu daně.

Kdo může darovat?
 • Osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) uplatňují odpočet darů prostřednictvím daňového přiznání.
 • Zaměstnanci, kteří si podávají vlastní daňové přiznání, si uplatní odpočet jako OSVČ.
 • Zaměstnanci, kterým daňové vyrovnání zpracovává zaměstnavatel, předkládají potvrzení o poskytnutí daru za celý kalendářní rok své mzdové účtárně jednou ročně, nejpozději do poloviny února následujícího roku . Změna daňového základu se projeví v rámci daňového vyrovnání ve vyšší březnové mzdě.
 • Právnické osoby uplatňují odpočet darů prostřednictvím daňového přiznání.


Jak může darovat?
 • Nejlépe kontaktováním AVTS a zasláním financí na náš účet.
 • Prostřednictvím portálu darujme.cz.
 

Podpořte nás členstvím

 
 • Vodáci musí držet pohromadě, jednotlivec nic nezmůže.
 • Není ti lhostejná situace na našich řekách.
 • Bojíš se, že za pár let nebudeš mít kam jet?
 • Buď členem silného spolku, kde jsou zastoupeny jak samotní vodáci, tak i vodácké firmy a vodácké svazy. Vytvořme jeden spolek pro všechny vodáky, který potáhne za jeden provaz.
 • Jako člen spolku získáš v budoucnu výhody u členských firem.
 • Můžeš podávat připomínky, upozorňovat na problémy na řekách a vznášet dotazy orgánům spolku.
 • Můžeš volit a být volen do řídících a kontrolních orgánů spolku.

Asociace vodní turistiky a sportu
 

Podpořte nás umístěním loga na Vaše stránky

 
Asociace vodní turistiky a sportu

Tento kód prosím zkopírujte a vložte do svých stránek:

<a href="https://www.avts.cz" title="Asociace vodní turistiky a sportu" target="_TOP"><img src="https://avts.cz/gif/logo_avts.png" alt="Asociace vodní turistiky a sportu" title="Asociace vodní turistiky a sportu" /></a>